Funktionärer

Marianne Andersson

Valberedning

Jan-Christer Jacobson

Trafik

Veine Karlsson

Valberedning

Gunnel Laine

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Carl-Erik Larsson

Valberedning ordförande

  • Tel:
  • Epost:

Rune Larsson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Barbro Lönning

Revisor

Arne Nilsson

Resor

Gerd Pettersson

Resor

Catharina Thorstensson

Folkhälsa/Friskvård

Ersättare-revisor: Pekka Laine tfn. 0705353629
Ersättare-KPR: Catharina Torstensson tfn. 0736439739
Hörsel: Carl-Inge Gustafsson tfn. 0706629723
Lotteriansvarig: Gudrun Nilsson tfn. 0730920594
Ansvarig för Kisa träningsgym: Maud Lennartsson tfn. 0706371448