Maj

Uppdaterades: 17 mars 2017

Ostlänken-Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg.

9 maj.

SPF Seniorerna Gripen Linköping har haft en informationsträff i Vagnhallen på Fontänen där trafikverkets Rita Ekgren informerade och berättade under rubriken, "Ostlänken-Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg".

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, en dubbelspårig höghastighetsjärnväg för tåg upp till 320 km/h som ger kortare restider, ökad kapacitet för fler tåg samt regionförstoring. Beräknas var klar för trafik 2028. Efter informationen gavs också tillfälle att ställa lite frågor.

Länk till: http://www.trafikverket.se/ostlanken

Publicerades: 17 mars 2017 Uppdaterades: 17 mars 2017