Tennisverksamhet i distriktet

Distriktet anordnar en stor turnering varje år som heter DM. Tävlingen går av stapeln i början på juni och alla som fyllt 65 år är välkomna att delta. Distriktet har även flera spelare i olika seriespel för pensionärer. Nedan finner du information om hur du anmäler dig

 

Distriktets tennistävling sommaren 2016
Varje år anordnar vi inom distriktets en stor tennis turnering på Råslätts tennisplaner och alla som fyll 65 år är varmt välkomna att anmäla sig.

Vill rdu läsa om 2015 års tävling, titta här

Olika seriespel för tennis


Du pensionär som fyllt 65 år varmt välkommen att delta i loka seriespel. Seriespelet är indelat i olika åldersklasser.