Program våren 2018

Uppdaterades: 26 mars 2018

Välkommen till Gripen! Möteslokal och tid: Vagnhallen, Fontänen kl 14.00, pris 60 kronor om inget annat anges. Obligatorisk anmälan till alla möten görs till Gunnel Karmrud, i första hand via mail, gunnel.karmrud@hotmail.se. Saknas möjlighet till att skicka mail, så går det att ringa 013-12 13 04. Anmälan till månadsträffarna senast torsdagen veckan innan!

Publicerades: 09 december 2017 Uppdaterades: 26 mars 2018