Månadsträff månd 4/10 kl 14.00

FÖRELÄSARE MATS JOHANSSON som fascinerats av "stora män" i allmänhet och WINSTON CHURCHILL i synnerhet, har fördjupat sina kunskaper och erfarenheter om Churchill och samlat detta i en berättelse med ett bildspel som han presenterar för oss. Styrelsen informerar. Anmälan till Carina Andersson senast 24/9:carskyand@gmail.com eller 070-298 99 33. Glöm inte att ange ev allergi eller specialkost.