Månadsträff 1/11

BISKOP OCH STAD, en föreläsning om Linköpings framväxt under medeltiden. Hur staden grundades och utvecklades och hur vi kan uppleva och upptäcka det medeltida arvet i dagens stadsbild. Föreläsare är GÖRAN TAGESSON, docent i historisk arkeologi och arbetar som arkeolog vid Arkeologerna i Linköping. Styrelsen informerar. Anmälan senast 22/10 till Ylva Larsson: ylvala53@gmail.com eller 070-757 40 79. Glöm inte att ange ev allergi eller specialkost.