Påminnelse om månadsträff 7/11


SPF Seniorerna Filbyter hälsar Er varmt välkomna 
till Månadsträff, Fontänen, Vagnhallen, Västra Vägen 32 Linköping!
Dag: måndag 7 november                 Tid: kl.14.00

Brottsofferjouren i Östergötland informerar om sin verksamhet. Alla som drabbas av ett brott kan vända sig till denna ideella förening för stöd och hjälp

Maj-Gun Hjalmarsson från reumatikerförbundet informerar om dess verksamhet. Bl.a om aktiviteter, föreläsningar od.

Anmälan senast 28 oktober till Barbro Palander: barbro.palander@gmail.com eller 072-050 56 32

Välkomna/styrelsen för SPF Filbyter