OM FOTOGRAFERING

INTRESSEAVVÄGNING
För vår förening är det av stort och väsentligt intresse att kunna informera om vår omfattande verksamhet, inkluderande olika former av aktiviteter för våra medlemmar. Detta gör vi genom referat på
vår hemsida och på vår Facebook-sida.
Våra fotografer informerar vid de olika aktiviteterna om att de fotograferar och att bilderna kan
komma att publiceras. Vi har uppfattat det som att den helt övervägande andelen av våra medlemmar
tycker att publicerandet av referaten är positivt.
Vår bedömning är att föreningens (och det övervägande antalet medlemmars) intresse av att kunna
publicera bilder är väsentligt större än några enstaka medlemmars intresse av att inte bli avbildade.
Avsikten med bildpubliceringar är att fånga in den glädje som finns i vår verksamhet och bevara den
till gagn för såväl föreningen som den enskilda medlemmen.
Om någon känner att han/hon inte vill vara med på bild är det enklaste sättet att meddela fotografen
direkt vid fototillfället. Om publicering redan skett, kontakta den person som står ansvarig under inlägget på hemsidan. Alternativt kontakta någon i styrelsen.
Med detta som bakgrund avser vi att fortsätta att publicera bilder från våra aktiviteter.
Linköping 2022-08-29
SPF Seniorerna, Filbyter Linköping
Styrelsen