Funktionärer 2022

Ulf Berggrund

Webbredaktör

Margaretha Adolfsson

Revisor

  • Tel:
  • Epost:

Per Wallén

Revisor

  • Tel:
  • Epost:

Nils-Åke Peterson

Revisors ersättare

  • Tel:
  • Epost:

Vakant

Valberedning ordförande

  • Tel:
  • Epost:

Vakant

Valberedning

  • Tel:
  • Epost: