Årsmötet den 4 februari 2020

SPF Seniorerna Eklandet har haft årsmöte med 57 deltagare.

Ordförande Margaretha Aronson hälsade de närvarande och dagens gäst Landshövding Carl Fredrik Graf välkomna.

Mötet inleddes med parentation över sedan förra årsmötet avlidna medlemmar. Ordföranden läste en dikt av Nils Ferlin, som sedan följdes av en tyst minut.
Ordförande för årsmötet var Carl Fredrik Graf.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades avgående förtroendevalda.

Sedan berättade landshövdingen mycket underhållande om sig själv och om sitt arbete som landshövding.
Ordföranden informerade sedan om kommande program och därefter serverades kaffe och semlor och en trevlig eftermiddag avslutades med lotteridragning.

Årsmötesprotokollet finns att läsa här.