Månadsträffen den 8 oktober

Underhållning av Per Sörman

SPF Seniorerna Eklandet har haft månadsträff med 55 personer närvarande.

Ordförande Margaretha Aronson hälsade välkommen och lämnade en del information.

Gunilla Gustavsson påminde bl a om promenadgruppen och pub-aftnarna.

Sedan underhöll artisten, skådespelaren och sångaren Pär Sörman.
Han framförde ett Evert Taube-program och berättade om hans liv. Han framförde flera av hans sånger bl a "Min älskling", "Eldarevalsen" och "Dansen på Sunnanö". Före varje sång berättade han om bakgrunden till sången.
Han spelade på flera instrument bl a gitarr, concertina och cittra.

Träffen avslutades med kaffe och trevlig samvaro.