Månadsträffen den 14 maj

Jan-Eric Karlström berättade om järnets tidiga historia i Östergötland

SPF Seniorerna Eklandet har haft vårens sista medlemsträff.

Ordförande Margaretha Aronson hälsade välkommen och berättade om kommande aktiviteter. Hon informerade också lite om höstens program, som skickas till medlemmarna innan sommaren.
Dagens föreläsare var vår medlem Jan-Erik Karlström. Det var en mycket intressant föreläsning om järnets tidiga historia i Östergötland och hur människorna i vår del av Sverige, i mer en tusen år, levt och haft sin utkomst av de olika naturresurser, som landskapet gett.
Träffen avslutades med kaffe och trevlig samvaro.