Månadsträffen den 9 april

Björn och Margareta Hagvall - BOM underhåller

SPF Eklandets medlemsträff inleddes av Margaretha Aronson, som berättade om dagens program och vår gemensamma lunch på fredagen. Vår resa i maj går runt Roxen och vi får besöka olika slott och får en trevlig samvaro. Gunilla Gustavsson berättade att vi startar upp vår promenadgrupp den 25 april med samling vid Östenssons affär kl 10.00. Vi underhölls sedan med musik och allsång av Björn och Margareta Hagvall - BOM - där deltagarna deltog med glädje. Efter kaffe med dopp lottades skänkta vinster ut bordsvis.