Månadsträffen den 12 november

Narkossjuksköterskan Magnus Cullander berättar om arbetet inom "Operation Smile"

SPF Seniorerna Eklandet har haft månadsträff med 45 deltagare.

Ordförande Margaretha Aronson hälsade välkommen och informerade från senaste KPR-mötet.

Dagens gäst var narkossjuksköterskan Magnus Cullander. Han berättade och visade bilder från sitt arbete som volontär inom "Operation Smile".

Efter en trevlig kaffestund fick vi lite information om vårens program. Därefter var det dragning i "Astridlotteriet", där alla vinster var skänkta och alla intäkter från lotteriet skickas till "Operation Smile".