Månadsträffen den 12 mars

Underhållning. "Musiklåteriet" med Carina Perenkrantz och Kaj Lärka.

SPF Seniorerna Eklandet har haft månadsträff med 73 deltagare, varav flera från andra SPF-föreningar.

Ordförande Margaretha Aronson hälsade välkommen och informerade om kommande program.
Bo-Inge Holmberg informerade om det fortsatta arbetet med att få igenom fria bussresor för pensionärer.

Dagens underhållare var Carina Perenkrantz och Kaj Lärka med sitt program "Musiklåteriet", en mix av sång, nostalgi och allsång.

Efter kaffe, bröd och trevligt umgänge avslutades träffen med dragning i lotterierna.