Sommarcafé 13 juli

Nästa sommarcafé blir onsdagen den 13 juli på Thorstorps gård i Söderköping

Nästa sommarcafé blir onsdagen den 13 juli. Vi
åker till Thorstorps gård, Söderköping.
Vid Thorstorps gård finns café och butiker.Vi samåker från parkeringen vid
Åby Arena klockan 09.30. Vill du veta mer kontakta Jens Stenbom
070 3312357.

Läs mer!