Extra årsmöte 9 maj

Det blir ett extra årsmöte i anslutning till månadsmötet 9 maj.

Åby 21:e april 2022
Hej alla SPF-seniorer i Bråbo!
Dags igen för månadsbrev, även om det kommer lite tidigt denna gång. Det beror på att vi måste ha ett Extra årsmöte och det behöver gå ut en kallelse till det, 14 dagar före mötet som vi tänker ha i anslutning till månadsmötet den 9:e maj.
Anledningen är att Swedbank, som kommer att vara vår nya bank, kräver ett fysiskt möte där vissa punkter ur årsmötesdagordningen tas upp. Där gäller inte beslut som tas på ett möte Per capsulam som vi hade i februari.

 • Här följer de punkter som kommer att tas upp på vårt Extra årsmöte den 9/5:
  Mötet öppnas
  Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justeringsmän)
  Mötets behöriga utlysande
  Fastställande av dagordning
  Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Val av ordförande 2022
  Val av övriga styrelsemedlemmar
  Val av två revisorer och ersättare
  Extra årsmötet avslutas

Vi räknar med att detta extra årsmöte tar ca. 15 minuter att genomföra och resten av tiden innan kaffet kommer Kjerstin och C-G Bask att via bilder och berättelser, ta med oss till Provence! Det ser vi fram emot!
Distriktsstyrelsen upplyser om att det fortfarande finns 64 platser kvar till Tattoo i Eksjö den 30:e juli. Om ni är intresserade, så hör av er till Agneta senast den 15/5!
Resan till Visingsö/Gränna är inställd p.g.a. för få intresseanmälningar. Vi gör ett nytt försök nästa vår.
Om ni vill följa med på vår två-dagarsresa till Värmland 25-26 augusti, så är det hög tid att anmäla sig nu, dock senast den 16:e maj! Den 20/6 ska resan vara betald och om vi inte får ihop 50 deltagare, så går vi ut externt och erbjuder plats.

Auktion!
Till månadsmötet den 9/5 får ni gärna ta med er saker som vi kan ha med för att sälja på Auktionen den 14/5!
Sprid gärna information om vår auktion till era grannar, släktingar och vänner! Det är ju viktigt att vi får dit folk som vill bjuda på våra objekt!
tisdag 26/4 har vi Elviskväll i Ättetorpskyrkan och det är 61 personer som kommer att digga Elvis och njuta av korv med bröd….!
Den 28/4 styr vi kosan till NP 33 och det finns plats för flera att följa med dit. Anmäl er till Krister Norblad 070 204 51 85. Vi samåker från Åby Arena med samling 16.30. Besöket kostar 50 kr och betalas på plats. Kaffe serveras där.
Den 6/5 kl. 14 besöker vi Näsets vackra trädgård. Samåkning från Åby Arena 13.30.

Väl mött på månadsmötet/Extra årsmötet den 9/5!


Styrelsen för SPF Seniorerna Bråbo/

Agneta Norblad
Ordförande


Ur Att bara vara:
Människor missar sin möjlighet till lycka inte därför att de aldrig hittar den, utan därför att de aldrig stannar upp för att njuta av den.