Alla kan (visst) surfa

Terminsavslut för SPF Borens studiecirkel ”Alla kan Surfa”

Studiecirkeln "Alla kan surfa" har haft en stor uppslutning, så stor att gruppen fick delas upp i två med ca 8-9 deltagare per grupp. Vi har vikt 4-5 fredagsförmiddagar för att utbyta erfarenheter om läsplattornas funktioner och handhavande. Det visade sig svårt att hålla samman informationen inom grupperna på grund av olika förkunskaper samt dessa olika plattor och telefoner, en del helt nya andra gamla "ärvda".

Upplägget har inte varit lärarledd kurs utan vi har diskuterat och tränat varandra i handhavandet. Ett underlag för nybörjare har varit som ett stöd men var svårt att följa, var nog bäst som hemmaträning.

Alla deltagare kan nu titta på hemsidor, skicka ta emot mail, ta kort och bifoga dessa på olika medier samt hitta information på nätet. Samt att vara försiktig med att öppna och svara på frågor och länkar som man inte känner igen, aldrig lämna ut konton osv.
Leif Holm har varit kursansvarig,( tar redan nu emot frågor om våren), Monica Karlsson har inte bara hjälpt till med handhavandet av plattor, hon har även sett till att vi fått kaffe med tilltugg. Undertecknad har också försökt bidra med min erfarenhet.
Det har varit en rolig och social samvaro, där flertalet vill fortsätta i vår.

Till kommande "kurser" ska vi tänka på vid gruppindelning, att sätta ihop I-pad-användare i en grupp och Androidanvändarna i en annan.

God Jul och Gott Nytt år alla deltagare, vi ses i vår.

Text och foto: Göran Svensson