Soldatängen190613

UTFLYKT TILL SOLDATÄNGEN I MOTALA

En härlig försommardag träffades en liten grupp SPF-are för att vandra och beskåda orkidéer m.m. i Soldatängen utanför Motala. Sakkunniga ledare var Bo Johansson och Thomas Lundqvist. Soldatängen är en så kallad sidvalls äng, vilket innebär att den är svagt sluttande och mineralrikt grundvatten rör sig nära markytan. I jorden finns en del kalksten som bidrar till att pH-värdet höjs något. Detta är i sin tur gynnsamt för förekomsten av orkidéer. Soldatängen sköts av Naturskyddsföreningen Motala på gammaldags vis med fagning och lieslagning, något som bidrar till en stor artrikedom. Flera orkidéer noterades under vandringen, bland annat nattviol, fläckigt nyckelblomster och tvåblad. Övriga arter, ej helt allmänna, som noterades var gökblomster, rödfibbla, korskovall, darrgräs och vild lin. En utflykt till Soldatängen rekommenderas varmt för alla som ej besökt denna underbara plats.

Text och foto Annika Lindén