Kvarn 2018-10-02

SPF:s Rese- och aktivitetskommitté, Helena Jansson och Annika Karlsson, hade den 2 oktober bjudit in till ett besök på Markstridsskolan Kvarn, strax norr om Borensberg. I gemensamma bilar for ett 40-tal SPF-medlemmar dit och fick en detaljerad genomgång av stridsskolans nuvarande platschef, överstelöjtnant Pär Gerhardsson.

För äldre borensbergare är Kvarn välkänt för allt det som hände i samband med att infanteriskjutskolan i Rosenberg i slutet på 50-talet måste flyttas från Rosenberg i Uppland med hänsyn till Arlanda flygfält. Efter omfattande utredningar beslutade riksdagen då att gamla Prästtomta uppe vid Kvarn, då på 800 ha, skulle utvidgas till dagens storlek på ca 6000 ha. I samband med detta "tömdes" fältet på ett 80-tal gårdar och ca 600 människor tvingades att flytta. Även samhället Kvarn försvann.

Idag, efter alla förbandsnedläggningar och omorganisationer, är det Skövde Garnison, Skaraborgs regemente P4 som kontrollerar och driver skjutfältet och där finns ca 400 anställda. Skjutfältet ett välbesökt rekreationsområde för oss som bor i närheten med välskötta vägar och rik tillgång på bär, svamp och vilt. Enda problemet är att fältet är avstängt många veckodagar. Fast det ska vi nog vara tacksamma för, åtminstone under de tider som det används som just skjutfält.

Efter genomgången bjöds det på kaffe i "garaget".