Reportage månadsmöte 220509

Våravslutning med SPF Boren Borensberg.

Ordförande Leif Holm hälsade ett 70 tal åhörare och dagens underhållare Ehrling Lundberg välkomna. Ehrling Lundberg,

                                               

en underhållare av klass, hans tolkningar av Elvis m.fl. rocklegender, samt mellansnacket om sig själv och med publiken gav många glada skratt. Hans tolkning av Brev från kolonin, blev Brev från äldreboendet och avslutningen med Jailhouse Rock gav stående ovationer och inte mindre än tre extranummer.
Temat för underhållningen var; "alla ska gå hem med ett leende" det uppfylldes med råge.

Ordföranden  informerade om kommande aktiviteter, resegruppen om en mängd resor och studiebesök. Folkhälsoombudet påminde om folkhälsoveckan. Mer info på hemsidan.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt, samt att ordföranden önskade alla en skön och varm sommar, med återseende i september.

Text & Foto: Göran Svensson

Här kan du se ett kollage av Ehrling Lundberg:s framträdande.