Reportage årsmöte 2022

SPF seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte den 31 januari 2022.

Årsmötet hölls i" Intresseföreningen Svanens” lokaler.

Pga Pandemin var antalet begränsat till 50 personer och lokalen möblerad med "Corona"-avstånd.

Mötet inleddes med parentation för bortgångna medlemmar 2020–21.  Margareta Enghed inledde med pianostycket "Innan Gryningen", varefter Ulla Säfström och Ulla-Britt Andersson läste upp namnen och tände ett ljus för var och en av de bortgångna. Efter en tyst minut spelade Margareta "Over The Rainbow”.

Till mötesordförande valdes Magnus Byman och som sekreterare Ingemar Rundquist. Sedvanlig mötesordning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Styrelsen fick ansvarsfrihet för väl utfört arbete. Mötet beslutade att minska antal medlemmar i styrelsen med en person.  Årsavgiften för medlem blir som tidigare 250: -.

Till ny ordförande valdes Leif Holm efter avgående Per Jansson.
                 
                                                           

Till ny kassör valdes Britt-Mari Johansson efter avgående Inger Nordahl. Till ny ledamot valdes Solveig Gustavsson som ersättare för Leif. Övriga funktionärer finns på hemsidan och i programbladet. Blomstercheckar tilldelades avgående och några andra nyckelpersoner i föreningen.

Efter avslutat möte hälsades gruppen "Vildhavre" från Motala välkomna, att underhålla mötet med glad musik från förra sekelskiftet till våra dagar.

Information om kommande aktiviteter, resor och Förbundets hälsoplan för bättre hälsa bland äldre.  Avgående ordförande Per Jansson informerade om "Projekt Folkparken" ett samarbete med SPF Baltzar Motala. Borensbergs Folkets Park blir skådeplatsen den 2 juni 2022 om allt går i lås. Mer info kommer. Avslutning med kaffe och semla samt lottdragning.

Mötet avslutades med att nya ordföranden Leif Holm tackade för utnämningen och hoppades att det goda samarbetet skulle fortsätta och utvecklas. 

Text: Göran Svensson

bildgalleri

videosnuttar med Vildhavre