Månadsmöte 2018-02-12

  • Barbro Leionmarck Lindberg
  • Glada miner
  • Engagerad reseledare
  • Barbro Leionmarck Lindberg
  • Glada miner
  • Engagerad reseledare

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte för februari i Hällagården. Ordförande Gunilla Johansson kunde hälsa dagens föreläsare och ett sextiotal deltagare, varav en ny medlem, välkomna.

Resekommittén informerade om studiebesöket på Fredrikssons Verkstads AB i Vadstena den 7 mars, några platser finns kvar, samt besöket på Riksdagen den 12 april, två platser fanns kvar. För övrig information se hemsidan.

Dagens föreläsningstema var "Hur får man hjälp och stöd om man blir utsatt för brott".  Barbro Leijonmarck Lindberg, samordnare för Brottsofferjouren Västra Östergötland med säte i Motala, berättade.

Det blev ett tankeväckande föredrag om vilka problem som uppstår även vid relativt enkla brott och där den drabbade, om denne vill, kan få hjälp och stöd från Brottsofferjouren. Problemet där är enligt Barbro Leijonmarck Lindberg är att få kontakt med den som drabbats då den nya polisorganisationen där inte bidrar med mycken hjälp. Då detta är ett stort problem föreslogs en studiecirkel inom SPF Boren med material från Brottsofferjouren.

Efter en frågestund var det dags för kaffe och semla, innan det sedvanliga lotteriet avslutade dagen. Ordföranden tackade för deltagandet och påminde om en den förestående vinprovningen och nästa månadsmöte.

Text och foto: Göran Svensson