Månadsmöte 220411

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte 11april.

Ett 70-tal medlemmar hade mött upp för att lyssna på den kände mediemannen Ulf Holmertz.

Ordförande Leif Holm hälsade alla välkomna denna eftermiddag. Efter en väl genomförd information om verksamheten från ordf. och folkhälsoombudet om den kommande Folkhälsoveckan 16-20 maj. Där alla aktiviteter skall redovisas. Annika Linde`n klargjorde en del uttryck som förekommer inom KPR, en bra information.

Det blev mycket lokala inslag i Ulf Holmertz kåseri från radio, TV och olika tidningar, det var många dråpliga saker som hänt under åren och som lockade till många glada skratt. Det fanns också ett allvarligt inslag om vad som nu pågår i vår närhet. Ulf H är inte bara journalist, han är också textförfattare och sångare, vilket han också visade med flera sånger och dikt.

Som vanligt avslutades mötet med kaffe, macka och lotteridragning, innan ordf. tackade alla för deltagandet, hälsade välkomna till nästa möte i maj.

Text & Foto Göran Svensson

ytterligare en musik video med Ulf Holmertz