Månadsmöte 220314

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte 14 mars för första gången i Intresseföreningen Svanens lokaler.  .

Ett 50-tal medlemmar hälsades välkomna av ordf. Leif Holm samt dagens gäst Jan Holmbom från Boxholm. Ordföranden informerade om en mängd aktiviteter under våren sommaren, bland annat samarbetet med SPF Baltzar, ang. den stora Parkfesten i Borensbergs Folkets Park 2 juni. Info på hemsidan kommer.

Jan Holmbom skådespelare och entertainer, underhöll på ett lättsamt sätt över temat "Förändring". Att ta tillvara allas lika värde och inte minst ta tillvara de äldres stora kunskapsbank, det är ju dom som byggt dagens samhälle. Att bryta jantelagen och våga ta för sig, var budskapet. Janne avslutade med ett mycket aktuellt ämne, en visa av Cornelis Vreeswijk som heter "Finns det skyddsrum för alla".

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och skinksmörgås, efter lottdragning, avslutade ordföranden mötet och tackade alla för att vi kommit i gång igen.

Text o foto: Göran Svensson