Månadsmöte 2019-05-13

Månadsmöte med bl.a. föredrag av Göta Kanal:s VD Roger Altsäter

SPF Boren Borensberg har haft vårens sista månadsmöte i Hällagården.

V-ordföranden kunde hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna samt dagens föreläsare Roger Altsäter VD för Göta Kanal.

Ordföranden hälsade även f.d. Tylöskogs medlemmar välkomna till vår förening. SPF Tylöskog har lagt ner sin verksamhet och ett flertal medlemmar har kommit till SPF Boren, särskild information till dessa kommer i höst.

Sedvanlig information från KPR och Resekommittén, samt information om start av Boulen.

Roger Altsäter började sitt föredrag med att berätta om kanalens historia och kanalens betydelse som turistmål, ca 87 % av svenskarna känner till Göta Kanal inte minst genom filmerna, unikt högt.

Med tiden har kanalen blivit allt smalare och grundare, vilket skapat stora problem för de stora kanalbåtarna som Juno, Diana m.fl.

Svenska Staten är ägare till kanalen, och efter viss vånda, togs beslutet att rusta upp kanalen, kostnaden beräknades till en halv miljard kronor. Den upprustningen pågår nu varje vinter. Som exempel kan nämnas, att när kanalen byggdes fanns inte propellrar på båtarna, nu har dessa grumlat upp bottnar och kanalbanken så att flera ställen rasat samman, samt dräneringar och skogsavverkning påverkad kanalens stabilitet. Ett jätteprojekt i vintermiljö, på sommaren ska kanalen fungera som den alltid gjort. Ett turistmål i jätteformat (19 mil) är även i politikers ögon värt att bevara, en eloge till dom. För oss som bor i Borensberg är kanalen en ädelsten i bästa valör, även om broöppningarna skapar långa bilköer.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och lotteridragning.

V-ordf. Per Jansson tackade för allas engagemang under våren och önskade en bra sommar, så ses vi höst igen.

Text Göran Svensson Foto Ulf Levin