Månadsmöte 2019-03-11

Thomas Lundquist och Ingemar Rundquist informerade om hälsa, särskilt avseende äldres hälsa.

De viktigaste budskapen var vikten av regelbunden motion men även om träning som belastar muskler och leder.
Motionen stärker hjärta och lungor, minst 10 km promenad per vecka helst dagligen.

Motionen motverkar depression ger bättre aptit och sömn. Sömn är viktigt då under den repareras hjärnceller.

Belastning stärker muskler och skelett vilket motverkar benskörhet som är vanlig hos äldre främst kvinnor.

Man bör skapa sig rutiner som underlättar att ta sig tid med träningen gärna tillsammans med andra så blir det lättare att hålla sig till det man föresatt sig.

TV program med Nisse Simonsson