Månadsmöte 2019-01-14

SPF Boren Borensberg har nu haft månadsmöte vilket hölls i Hällagården. Ordförande Gunilla Johansson kunde hälsa ett 70-tal medlemmar samt dagens underhållare, Fälth&Zentio, Sofia Fälth och Erik Zentio från Rimforsa, välkomna till det nya årets första medlemsmöte. Två nya medlemmar hälsades särskilt välkomna.

Information gavs från resekommittén och från KPR. Bowlingansvarig Marianne Neiglick informerade därefter om att det finns plats för flera intresserade på tisdagsträffarna i Motala Bowlinghall. Kontakta Marianne vars kontaktuppgifter finns på denna länk: Till Marianne under rubriken "Bowling".

Fälth&Zenito har som slogan," Med stort hjärta för fina melodier". Programmet var delat i en del med folklig ton, och en del med operamusik som grund. Fälth&Zenito började passande nog med "Säj det i toner" från en av de första svenska ljudfilmerna och fortsatte sedan med varierande musikstycken, bla en polska från Rimforsatrakten. Jussi Björlings "Till havs" och "Habanera" ur Carmen var omarbetade med hjärta för fina melodier och framförda på ett finstämt sätt, där Sofias fiol och Eriks kraftfulla röst gav operamusiken en ny skepnad. "Oh sole mio" i Fälth&Zentios arrangemang på svenska, avslutade, som slogan säger, med ett stort hjärta för fina melodier.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt, med kaffe och några glada lottvinnare, vi andra gick hem med en musikalisk upplevelse som vinst.

Ordföranden tackade för dagens möte och påminde om nästa möte som också är årsmöte.

Text och foto: Göran Svensson