Månadsmöte 2018-10-08

  • V ordf + föredragshållare
  • Info KPR
  • V ordf + föredragshållare
  • Info KPR

SPF Boren Borensberg, har haft månadsmöte för oktober.

V ordföranden Per Jansson hälsade ca 60 deltagare välkomna, samt dagens föredragshållare,Yngve Folkesson, Framtid Borensberg, som också var ämnet för dagen.

KPR-ombud Annica Lindèn redogjorde först kort från senaste mötet med Motala Kommun.

Resekommittèn informerade därefter om att de  i sin långtidsplanering har en resa till Hjalmars Revy, i mars nästa år (2019). 40 platser finns och är snart bokade.

Yngve Folkesson började med att berätta om organisationen "Framtid Borensberg", en stor organisation som spänner över Borensbergs framtida utveckling. Det erfordras stort tålamod och envishet för att få en kommunledning att fatta behoven av utsmyckning med blommor på sommaren liksom att ordna parkeringsplatser, underhålla skolbyggnader t.ex.

Det stora mörka molnet på borensbergshimlen torde vara kommunens förslag till indragning av räddningsstjänsten, trots ett massivt motstånd från alla håll. Orten växer så fort som tomtmark blir ledig, därför bör samhällservicen öka i stället för att minska.

Ett mycket intressant fördrag om detta omfattande arbete för framtiden i Borensberg.
Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och lottdragning

Text & Foto Göran Svensson