Månadsmöte 2018-05-14

  • Johan Birath
  • Lyxmackor
  • Varierade lottvinster
  • Åhörare
  • Johan Birath
  • Lyxmackor
  • Varierade lottvinster
  • Åhörare

SPF Boren Borensberg har haft vårens sista månadsmöte på Hällagården.

Denna strålande försommardag hälsade ordförande Gunilla Johansson ett 75-tal medlemmar välkomna. Information om sommarens olika aktiviteter gavs av de olika ledarna. Likaså information om höstens studiecirklar, se höstens programblad som kommer i början av juli, och se även hemsidan.

Så var det dags att hälsa en något försenad föreläsare välkommen, läraren, författaren, kåsören och föreläsaren Johan Birath från Boxholm. Ämnet för dagen var "Nu och Då, skrönor mm".

Johan Biraths författarskap handlar mycket om den brutala värld som fanns redan vid förra sekelskiftet (1800-1900 tal), som han sà "det var inte bättre förr". Berättelserna från skolans värld var desto roligare till åhörarnas munterhet. En av dessa var när en elev skulle förklara budet "Du ska älska din nästa, så lade han/hon till, mer än din förra."

Han höll heller inte med om att skolan var så dålig som det påstås.

Johan Birath poängterade vikten av låta den gamla generationen berätta om sin uppväxt och dokumentera detta, likaså att vi alla ska sätta namn på vilka som finns på fotografier i album m.fl. platser. När vi gamla är borta, vet ingen vem som finns på kort och bilder.

Trots ett plågsamt ryggskott genomförde Johan Birath sitt kåseri på ett mustigt och humoristiskt sätt, åhörarna visade sin uppskattning med en lång avslutningsapplåd.

Efter sedvanligt kaffe med macka, en riktig lyxmacka, och kaka, avslutades mötet med lottdragning.
Ordförande Gunilla tackade alla funktionärer och deltagare för vårens verksamhet, samt önskade en varm och skön sommar.

Text och foto Göran Svensson