Månadsmöte 19-11-11

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte för oktober i Hällagården.

Vice ordförande Per Jansson hälsade 65 medlemmar som trotsat vintervädret välkomna till novembermötet i Hällagården. Dagens föredragshållare, Christer Cassel från Vadstena, hälsades särskilt välkommen. Christer arbetade många år för Nordea, tidigare Nordbanken, i Moskva. Han berättade om både möjligheter och svårigheter med att arbeta och göra affärer i Sovjetunionen/Ryssland. Ett stort problem är att rysslands valuta, rubeln, inte är konvertibel. Efter Sovjetunionens sönderfall, när Ryssland och övriga öststater bildades, blev öppenheten större och det blev lättare att göra affärer. Rysslands största naturtillgång är oljan, som svarar för en stor del av exporten och därmed tillgång på västvaluta. Ryssland satsar stora resurser på den militära sidan men betydligt mindre på civil produktion, verktyg och maskiner mm, där ligger de långt efter västvärlden. En flaska rysk vodka, som skickades runt bland mötesdeltagarna väckte viss munterhet, och fick illustrera ryssarnas problem med alkoholmissbruk och alkoholrelaterade sjukdomar.

Christer både började och avslutade sitt föredrag med att säga att han kände viss respekt för president Putin, men också en undran om med vilka vägval han kommer att styra Ryssland framgent.

Efterföljande kaffe och värdinnornas goda smörgåsar smakade utmärkt, varefter Per J pålyste nästa månadsmöte som är julfesten den 9/12 kl 16 (dags att anmäla sig!). Mötet avslutades med lotteridragningar med många fina vinster.

Text: A-C Rundquist Bilder: Per J och A-C R