Månadsmöte 19-10-14

SPF Boren Borensberg har haft månadsmöte för oktober i Hällagården.

  • Ragnar Pettersson
  • Ragnar Pettersson

Vice ordföranden Per Jansson hälsade ett sjuttiotal medlemmar välkomna samt dagens föredragshållare, Ragnar Pettersson naturfilmare från Motala.
V.ordf. framförde önskemål om uppdaterade mailadresser i medlemsregistret, orsaken är de höjda portoavgifterna nästa år, det vore en stor besparing att kunna sända via mail, såväl kostnadsmässigt som arbetsbesparande. Alla uppmanades att sända sin mailadress till medlemsregistratorn, se hemsidan.
Information från KPR framfördes av Annica Lindén.
Ragnar Pettersson visade en egen inspelad film om djurlivet i vårt närområde, allt från älgar till små fåglar som t.ex. Strömstaren.
Efter sedvanligt kaffe och macka avslutades mötet med lottdragning.
Mötet avslutades med en påminnelse om nästa möte samt om julfesten i dec.
V. ordf. tackade alla närvarande för den goda uppslutningen vid dagens möte.

Text: Göran Svensson
Foto:Ulf Levin