Månadsmöte 19-09-09

SPF Boren Borensberg har haft första månadsmötet för hösten, som traditionellt är i Klockrikegården.

  • Gäddhänget
  • Åhörare
  • Nunnorna med en man i byrån!
  • Mamma är lik sin mamma med Gäddhänget
  • Lottvinster
  • Gäddhänget
  • Åhörare
  • Nunnorna med en man i byrån!
  • Mamma är lik sin mamma med Gäddhänget
  • Lottvinster

Tillförordnade mötesledaren Leif Holm hälsade 82 deltagare välkomna, samt särskilt välkomna till 4 nya medlemmar, dagens underhållare Gäddhänget, fyra damer från Linköping-Motala.

Leif informerade om höstens resor och aktiviteter, som startar i september.

Mer information finns på hemsidan.

Gäddhänget började som städgummor med "Mamma är lik sin mamma" och hann under sin timma både fånga en man ur publiken och vara nunnor med "En man i byrålådan" innan framträdandet avslutades med slagdängan "Flickor bak i bilen".

Mötet avslutades med lottdragning i sedvanlig ordning.

Text & Foto Göran Svensson