Årsmöte 2019-02-11

 • Fikastund
 • Webb-master Göran avtackas
 • Besökare minglar
 • Våra suveräna värdinnor
 • Det generösa vinstbordet
 • Gunilla avtackas
 • Fikastund
 • Webb-master Göran avtackas
 • Besökare minglar
 • Våra suveräna värdinnor
 • Det generösa vinstbordet
 • Gunilla avtackas

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte för 2018 i Hällagården

Mötet inleddes med att Margareta Enghed spelade Air av Bach.

Därefter hölls parentationen för bortgångna medlemmar av Ulla Säfström och Ulla-Britt Andersson. Efter en tyst minnesminut, spelade Margareta Våren av Greig på piano.

Årsmötet öppnades på sedvanligt sätt av ordförande Gunilla Johansson och till mötesordförande valdes Magnus Byman, mötessekreterare blev Ingemar Rundqvist.

Verksamhetsrapporten visar vilket stort utbud av aktiviteter som varit under verksamhetsåret.

Föreningens ekonomiska resultat är klart godkänt med ett litet men dock överskott.

Valet av styrelsemedlemmar överskuggades av att ingen ny ordförande efter Gunilla har accepterat ordförandeposten. Gunilla hade avböjt omval av hälsoskäl. I stället blev Per Jansson idag vice ordf. vald till 1:e vice ordförande och ordinarie sekr. Magnus Byman till 2:e vice ordförande.
Gunilla går nu in valberedningen som ett starkt namn.

En aktivitetsgrupp har bildats för att handlägga alla aktiviteter som rör månadsmöten, resor, utbildning osv, gruppen består av 7 personer med olika specialiteter, verkar vara ett bra initiativ att ha allt samlat under en hatt.

Till ny Webb-master valdes Ulf Levin.

Ordförandeklubban överlämnades till 1;vice ordförande Per Jansson.

Efter avtackningar och tack för stor insats i föreningen, bland andra är värt att nämna våra värdinnor som alltid ser till att förplägnaden räcker till alla. Våra lotteri ansvariga skall heller inte glömmas. Avgående ordförande Gunilla avtackades av Per Jansson, nyvald 1:e vice ordförande.

Kaffe, semla och en stunds trevlig samvaro avslutade årsmötet.

Här kan du se alla bilder från årsmötet

Bild CG Svensson
Text Göran Svensson