Årsmöte 2018-01-22

 • Margareta Enghed
 • Parentation
 • Mötesordföranden med sekreterare
 • Våra värdinnor
 • Musikfrågan
 • Mötesdeltagare
 • Margareta Enghed
 • Parentation
 • Mötesordföranden med sekreterare
 • Våra värdinnor
 • Musikfrågan
 • Mötesdeltagare

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte för 2017 i Hällagården.

Årsmötet inleddes med ett pianostycke ur Chess, framfört av Margareta Enghed, och parentation av bortgångna medlemmar under år 2017, efter parentationen och en tyst minut, för att hedra de bortgångna, spelade Margareta pianostycket Nocturne. Mycket stämningsfull parentation.

Ordförande Gunilla hälsade över 100 personer välkomna till årsmötet, och förklarade mötet för öppnat och överlämnade ordförandeklubban till Håkan Hallin som var dagens mötesordförande, till sekreterare valdes Ingmar Rundqvist.

Efter redogörelser för verksamheten och budget, blev det omval på styrelsen med Gunilla Johansson som ordförande. Glädjande att budgeten för 2017 gav ett litet med dock överskott! Gudrun Svensson valdes in i Studiekommittèn, Anders Tollander till Trafikombud, Tomas Lundkvist till Folhälsoombud, Håkan Karlsson till Boule samt Håkan Hallin som ny revisor.

Medlemsavgiften höjs med 50:- till 250:-för 2019 pga ökade förbundskostnader.

Inga motioner och inga övriga frågor framfördes, varvid ordförande Håkan Hallin avslutade mötet med att tacka för visat intresse och väl genomfört 2017 av styrelse och övriga funktionärer. Efter avtackningar och blommor till avgående och till våra viktigaste personer, värdinnor och lotteriansvariga, blev det kaffe och en riktig lyxmacka plus kaka.

För dagens underhållning svarade Bengt och Ann-Britt Andersson. En trevlig och lättsam form av musik och musikgissning. Mötet avslutades med sedvanlig lottdragning. Ordföranden informerade om nästa månadsmöte i februari!

Text och foto: Göran Svensson