Bokcirkeln igång

Bokcirkeln har haft sin första träff efter ett långt ”pandemiuppehåll”. Tio förväntansfulla damer samlades hos ledaren Gudrun Svensson i hennes sommarparadis i Strandbaden. Livlig diskussion om lästa böcker och om kommande böcker att läsa.

Tider inför hösten: 9/9,  21/10, 25/11.

Bokcirkeln startade i oktober 2012 och de flesta av deltagarna har varit med från start.

Text Annika Lindén