Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Boren Borensberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF SENIORERNA BOREN 2018
Styrelsen för SPF 05/731 Boren avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2018.

FUNKTIONÄRER

Styrelse:
Ordförande Gunilla Johansson
Vice ordförande Per Jansson
Sekreterare Magnus Byman
Vice sekreterare Ingemar Rundquist
Kassör Inger Nordahl
Vice kassör Siw Carlsson
Ledamot Leif Holm
Suppleant Monica Tholander

Valberedning:
Annika Lindén
Janne Jansson
Sten Samuelsson

Revisorer:
Janne Jansson
Håkan Hallin

Övriga funktionärer och ombud
Studier Leif Holm, Gudrun Svensson
Resor Annika Karlsson, Helena Jansson
Lotterier Desirée Gustavsson, Inga-Lill Thorén, Monica Collin, Gunilla Hallin
Medlemsregister Göran Svensson
Hemsida Claes-Göran Svensson
Trafik Anders Tholander
Boule Leif Holm, Håkan Karlsson
Bowling Mariann Neiglick, Thomas Lundqvist
Stavgång Ulla-Britt Andersson
KPR-ombud Annika Lindén, Siw Carlsson
Kortspel Håkan Fritiofsson, Lena Lindgren
Ombud till distr.stämman Gunilla Johansson, Inger Nordahl, Mona Carlsson, Leif Holm

MÖTEN OCH TRÄFFAR

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 22 januari i Hällagården med 85 deltagare.
Under året har nio månadsmöten (utöver årsmötet) ägt rum med i snitt 80-100 deltagare.
Sex värdinnor – tre i varje arbetslag – har svarat för servering och trevnad vid föreningens månadsmöten.

Utöver månadsmötena har följande sammankomster ägt rum:

Vinprovning 22 mars 40 deltagare
Fågelexkursion 18 maj 15 deltagare
Gökotta den 31 maj 24 deltagare
Skördedag den 31 augusti 60 deltagare
"Hantverk och gamla spetsar" Björke vävstuga 30 deltagare
under hösten

AKTIVITETER

Kortspel måndagar (canasta och bridge) med i snitt 12 deltagare
Stavgång tisdagar med i snitt 12 deltagare
Bowling tisdagar med i snitt 20 deltagare
Boule onsdagar med i snitt 15 deltagare
Nybörjarkurs i bridge har pågått under hösten med 12 deltagare.

STUDIECIRKLAR

Våren:
Bokcirkel 12 deltagare ansv. Gudrun Svensson
Hantverk och gamla arbeten 6 deltagare ansv. Margareta Säfström
Linedance 13deltagare ansv. Siw Carlsson

Hösten:
Bokcirkel 12 deltagare (genomsnitt)
Hantverk och gamla arbeten 5 deltagare
"Försök inte lura mig" 9 deltagare
Linedance 13 deltagare

RESOR OCH UTFLYKTER

7/3 Fredrikssons verkstäder i Vadstena 26 deltagare
12/4 Riksdagen 52 deltagare
18/5 Fågelskådning 15 deltagare
31/5 Gökotta 20 deltagare
5/6 Minigolf, Motala 31 deltagare
31/7 Ekebyborna G:a Prästgård 30 deltagare
14/8-16/8 Åland 44 deltagare
30/8 Skördedag Trädgårdstorp 60 deltagare
22/9 Såsom i himlen Oscarsteatern 21 deltagare
2/10 Kvarn 48 deltagare
3/12 Rejmyre Björke vävstuga 30 deltagare

ÖVRIGT

Vårens stavgång avslutades vid Glasbruket, Borensberg . Höstens stavgång avslutades med en sammankomst på Svanen.

Boule har spelats på boulebanan under sommaren. Fikapaus intogs på Svanen.
Lusten att tävla var påtaglig bland deltagarna.

Bowlinggruppen, som spelat i sporthallen Motala har haft i snitt 20 deltagare, priser har delats ut.
Avslutning liksom vår- och höstavslutning har hållits på olika platser med uppskattad gemenskap.
Avslutningsomgången genomfördes som handikapptävling.

Bokcirkeln har vid varje träff diskuterat och betygsatt boken, vald av en av deltagarna, som läst mellan träffarna. Det har varit intressanta diskussioner då tycke och smak varit olika.

Studiecirkeln "Linedance" har under vår och höst i Vuxenskolans regi träffats på Hälla gården

Studiecirkeln "Hantverk och gamla arbeten" gjorde under hösten en utflykt Rejmyre och Björke vävstuga

Lotteriansvariga har vid 10 sammankomster sålt lotter, 9 ggr på månadsmöten samt vid skördedagen vid Trädgårdstorp. Köplusten och spänningen för att vinna har varit mycket stor.

Trafik- och folkhälsoombuden, Anders Tholander respektive Thomas Lundquist, deltog i Trädgårdstorp med varsin del av tipspromenaden och utvecklade frågorna vid en avslutande genomgång.

Funktionärerna i vår förening har deltagit i av distriktet anordnade fort- och utbildningsdagar, vid distriktets årsstämma i april samt vid en ordförandekonferens i oktober. Föreningen har varit representerad i Motalakretsen av SPF Boren med Inger Nordahl och Gunilla Johansson som träffats två ggr under året, vår och höst.

Föreningen har varit representerad i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) av Annika Lindén och Siw Carlsson. KPR i Motala har under året haft fem samrådsmöten samt fem ordinarie sammanträden. Exempel på ärenden har varit mat för äldre, friskvård för äldre. Information från KPR:s sammanträden har skett vid föreningens månadsmöten.

Vinprovningen i mars var mycket uppskattad av de 40 deltagarna och leddes Av Birgitta Melander och Ingemar Rundquist som inledde med att berätta om de aktuella fyra shiraz/Syrah-vinerna från fyra världsdelar, kombinationen vin och mat behandlades och diskuterades. Kvällen avslutades med mat och mer vin

HEMSIDAN

Den nya hemsidan som förbundet beslutat om och som infördes i slutet av 2016, har snart varit i drift i två år. Barnsjukdomarna har varit många men dessa har inte direkt påverkat vår hemsidas utseende. En nackdel som medlemmarna märker är tyvärr att uppladdningen av olika sidor, i vissa fall, går mycket långsamt, speciellt gäller det bildsidor. Förhoppningsvis kommer förbundet att lösa detta men risken är att vi får leva med sidan som den är idag, Viktigt – Ge inte upp om den sida du klickat på inte kommer upp direkt ! Bidra gärna med fler bilder och reportage så att sidan hålls levande.

/Hemsideansvarig Claes-Göran Svensson/

MEDLEMSREGISTRET

SPF Boren har under året medverkat i utbildningen i systemet för distriktets räkning.
För snabbare information till medlemmarna önskvärt med mailadresser.

/Medlemsregistrator Göran Svensson /kegoran.svensson@boremail.com.

Protokoll och andra handlingar är numera arkiverade i Centralarkivet i Motala.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport.
Vid utgången av 2018 hade föreningen 325 medlemmar.

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret och riktar ett varmt tack till alla medlemmar för den goda gemenskap och den trevnad som rått inom föreningen.

Borensberg den 29 januari

Gunilla Johansson ordf. Per Jansson v.ordf. Magnus Byman sekr.

............................. ........................... ...........................
Ingemar Rundquist v. sekr. Inger Nordahl kassör Siw Carlsson v. kassör

.................................. .....................................
Leif Holm ledamot Monica Tholander suppleant