Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Boren Borensberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF SENIORERNA BOREN 2017
Styrelsen för SPF 05/731 Boren avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2017.

FUNKTIONÄRER

Styrelse:
Ordförande Gunilla Johansson
Vice ordförande Per Jansson
Sekreterare Magnus Byman
Vice sekreterare Ingemar Rundquist
Kassör Inger Nordahl
Vice kassör Siw Carlsson
Ledamot Leif Holm
Suppleant Monica Tholander

Valberedning:
Annika Lindén
Janne Jansson
Sten Samuelsson

Revisorer:
Janne Jansson
Gun Nyberg

Övriga funktionärer och ombud
Studier Leif Holm, Margareta Säfström
Resor Annika Karlsson, Helena Jansson
Lotterier Desirée Gustavsson, Inga-Lill Thorén, Monica Collin, Gunilla Hallin
Medlemsregister Göran Svensson
Hemsida Claes-Göran Svensson
Trafik Hans Johansson, Thage Isaksson
Boule Håkan Fritiofsson
Bowling Mariann Neiglick, Thomas Lundqvist
Stavgång Ulla-Britt Andersson
KPR-ombud Birgitta Ilar, Siw Carlsson
Kortspel Håkan Fritiofsson, Lena Lindgren
Ombud till distr.stämman Gunilla Johansson, Inger Nordahl, Mona Carlsson, Leif Holm

MÖTEN OCH TRÄFFAR

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 16 januari i Hällagården med 85 deltagare.
Under året har åtta månadsmöten (utöver årsmötet) ägt rum med i snitt 80-100 deltagare.
Sex värdinnor - tre i varje arbetslag - har svarat för servering och trevnad vid föreningens månadsmöten.

Utöver månadsmötena har följande sammankomster ägt rum:

Vinprovning den 23 februari 60 deltagare
Pubafton på Gästis den 15 mars 20 deltagare
Gökotta den 30 maj 24 deltagare
Trafik-och skördedag den 23 augusti 35 deltagare

AKTIVITETER

Kortspel måndagar (canasta och bridge) 27 ggr med i snitt 12 deltagare
Stavgång tisdagar 29 ggr med i snitt 12 deltagare
Bowling tisdagar 32 ggr med i snitt 21 deltagare
Boule onsdagar 14 ggr med i snitt 15 deltagare
Nybörjarkurs i bridge har pågått under våren med 6 deltagare.

STUDIECIRKLAR

Våren:
Allsång 51 deltagare (genomsnitt) ansv Arnold Arvidsson
Bokcirkel 13 deltagare ansv. Gudrun Svensson
Hantverk och gamla arbeten 10 deltagare ansv. Margareta Säfström
Alla kan surfa 12 deltagare ansv. Leif Holm
Linedance 15deltagare ansv. Siw Carlsson

Hösten:
Bokcirkel 13 deltagare (genomsnitt)
Hantverk och gamla arbeten 11 deltagare
Alla kan surfa 6 deltagare
Linedance 12 deltagare

RESOR OCH UTFLYKTER

30/3 Hornborgarsjön 53 deltagare
3-4/4 ABBA och Åland 44 deltagare
11/5 Fågelskådning 10 deltagare
30/5 Gökotta 24 deltagare
29/6 Minigolf, Motala 38 deltagare
27/7 Ekebyborna G:a Prästgård 28 deltagare
23/8 Trafik- och skördedag, Trädgårdstorp 35 deltagare
26/8 Madame Butterfly 7 deltagare
29-30/9 Öland skördefest 42 deltagare
27/10 Hallingebergs teater, "Vi minns vårt 1900-tal" 35 deltagare
30/11 Jul på Liseberg 39 deltagare

ÖVRIGT

Vårens stavgång avslutades vid Glasbruket, Borensberg . Höstens stavgång avslutades med en sammankomst på Svanen.

Boule har spelats på boulebanan under sommaren. Fikapaus intogs på Svanen.
Lusten att tävla var påtaglig bland deltagarna.

Bowlinggruppen, som spelat i sporthallen Motala, gjorde under våren en utflykt till Finspång tillsammans med SPF Baltzar. Vårens avslutning hölls i Ekebyborna gamla prästgård och i december avslutades höstterminen med julsmörgås på Svanen.

Allsångens verksamhet har under våren skett i samarbete med Björkhällakyrkan och överskottet från "kaffet" har skänkts till välgörande ändamål.

Bokcirkeln har vid varje träff diskuterat och betygsatt boken, vald av en av deltagarna, som läst mellan träffarna. Det har varit intressanta diskussioner då tycke och smak varit olika. Studiebesök gjordes under hösten på Akademibokhandeln i Motala.

Studiecirkeln "Alla kan surfa" har lockat flera nybörjare som nu klarar av att "surfa" på egen hand.

Studiecirkeln "Line dance" har under vår och höst och i Vuxenskolans regi träffats på Hällagården .
Gruppen gjorde ett bejublat framträdande på månadsmötet i maj.

Studiecirkeln "Hantverk och gamla arbeten" gjorde under hösten en utflykt till Boxholm och besökte "Vänner Emellan" samt Boxholms Ost.

Lotteriansvariga har vid 10 sammankomster sålt lotter, 9 ggr på månadsmöten samt vid Trafik och skördedagen vid Trädgårdstorp. Köplusten och spänningen för att vinna har varit mycket stor.

Trafikgruppen ordnade även i år en bilorientering med fem bilar som deltog. Start var hamnen i Borensberg och efter fyra mil ute på östgötaslätten var målet Trädgårdstorp. Vid Trädgårdstorp bjöds på olika aktiviteter, bl a tipspromenad och lotteri, där vinsterna (från trädgården eller skogen) skänkts av medlemmarna.

Pubafton under våren, lockade flera medlemmar till Gästis i Borensberg. Inte bara mat och dryck utan även tillfälle till dans bjöds.

Funktionärerna i vår förening har deltagit i av distriktet anordnade fort- och utbildningsdagar, vid distriktets årsstämma i april samt vid en ordförandekonferens i oktober. Föreningen har varit representerad i Motalakretsen av SPF Boren med Inger Nordahl och Gunilla Johansson som träffats två ggr under året, vår och höst.

Föreningen har varit representerad i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) av Birgitta Ilar och Leif Holm. KPR i Motala har under året haft fem samrådsmöten samt fem ordinarie sammanträden. Exempel på ärenden har varit mat för äldre, friskvård för äldre. Information från KPR:s sammanträden har skett vid föreningens månadsmöten.

HEMSIDAN.

Den nya hemsidan som förbundet beslutat om och som infördes i slutet av 2016, har snart varit i drift ett år. Barnsjukdomarna har varit många men dessa har inte direkt påverkat vår hemsidas utseende. En nackdel som medlemmarna märker är tyvärr att uppladdningen av olika sidor, i vissa fall, går mycket långsamt, speciellt gäller det bildsidor. Förhoppningsvis kommer förbundet att lösa detta men risken är att vi får leva med sidan som den är idag, Viktigt - Ge inte upp om den sida du klickat på inte kommer upp direkt ! Bidra gärna med fler bilder och reportage så att sidan hålls levande.

/Hemsideansvarig Claes-Göran Svensson/

MEDLEMSREGISTRET

Nya medlemsregistret, "Miriam", som infördes under december 2016, har under året ställt till med mycket extra arbete med anledning av systemfel.
SPF Boren har under året medverkat i utbildningen i systemet för distriktets räkning.
För snabbare information till medlemmarna önskvärt med mailadresser.

/Medlemsregistrator Göran Svensson /kegoran.svensson@boremail.com.

Protokoll och andra handlingar är numera arkiverade i Centralarkivet i Motala.
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens rapport.
Vid utgången av 2017 hade föreningen 335 medlemmar.

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret och riktar ett varmt tack till alla medlemmar för den goda gemenskap och den trevnad som rått inom föreningen.

Borensberg den 22 januari 2018

............................. ....................... ..............................
Gunilla Johansson ordf. Per Jansson v.ordf. Magnus Byman sekr.

............................. ........................... ...........................
Ingemar Rundquist v. sekr. Inger Nordahl kassör Siw Carlsson v. kassör

.................................. .....................................
Leif Holm ledamot Monica Tholander suppleant