Styrelsemöten

Styrelsemöten 2023

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2023

  7 september på Svanen kl. 09:30
  5 oktober på Svanen kl. 09:30
  9 november på Svanen kl. 09:30
  7 december på Svanen kl. 09:30