Styrelsemöten

Styrelsemöten 2020

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för våren 2020

torsdag   5 mars kl. 09:30 Svanen
torsdag 16 april kl. 09:30 Svanen
torsdag   7 maj kl. 09:30 Svanen 
torsdag   4 juni kl. 09:30 Svanen