Styrelsemöten

Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2022

8 September på Svanen kl. 09:30
6 Oktober på Svanen kl. 09:30
10 November på Svanen kl. 09:30
8 December på Svanen kl. 09:30