Styrelsemedlemmar

Uppgifterna kommer direkt från medlemsregistret.

Informationen kunde inte hämtas.

Not:
Kai Gustafsson är också Vice Kassör, tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se