Styrelsen

  • Styrelsen för SPF Boren 2019: Övre raden fr vänster: Magnus Byman, Monica Tholander, Leif Holm, Per Jansson, Ingemar Rundquist. Nedre raden fr v: Inger Nordahl, Kai Gustafsson, Siw Carlsson