Styrelsen

  • Styrelsen för SPF Boren 2022: Från vänster Kai Gustafsson, Siw Carlsson, Magnus Byman (infälld bild), Solveig Gustafsson, Monica Tholander, Britt-Marie Johansson, Leif Holm