Protokoll KPR

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet.