Nytt 13 februari

Årsmötet och hemsidan

  • Mötesledarna Magnus och Ingemar

Reportage från årsmötet här: reportage

Styrelse och funktionärer uppdaterat samt att Resor har fått en egen rubrik.