Nytt 16 september

Reportage från månadsmötet i september.