Nytt 27 och 30 maj

Rapport från stavgångs- och bowlingavslutning samt gökotta.