Styrelserapport 2017-01-09

Information från senaste styrelsemötet.