Månadsmöte november

Månadsmötet för november finns nu avrapporterat med text och bilder.