Studier börjar återupptas

Följande studiecirklar är planerade att starta 2021 så fort omvärlden medger detta: