Persondatapolicy

Uppdaterades: 21 november 2018

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela EU; GDPR. GDPR är den engelska förkortningen för General Data Protection Regulation, eller som lagen heter på svenska; Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

Publicerades: 23 augusti 2018 Uppdaterades: 21 november 2018