Braskens styrelse 2020

Uppdaterades: 25 mars 2020

Bengt-Olov Johansson

Ordförande

Britt-Marie Lindberg

Vice ordförande

Roland Johansson

Sekreterare

Ingegerd Nilsson

Kassör

Annika Sjölin

Vice kassör

Inga-Britt Lindquist

Ledamot med ansvar för KPR och Äldreomsorg

Annalena Palmér

Ledamot med ansvar för Folkhälsa

Publicerades: 06 mars 2017 Uppdaterades: 25 mars 2020